HOME MAIL

Hempcity Movies

Hempcity in the press

Dutch Growrooms

Travel reports

Links to friends

Our Cannabis Shops

Hempcity Webcam

CoffeeShopNIEUWS

Guestbook

Link to Hempcity

For English, go below...

PERSBERICHT.

Rookvrije werkplek.

Het nieuw verkregen recht op een rookvrije werkplek schijnt volgens velen het einde te betekenen van het fenomeen coffeeshop, aangezien er in coffeeshops gerookt wordt, sigaretten, al dan niet vermengd met hash of wiet, of gewoon wiet, zonder toevoeging van tabak.

Er is echter voor de Nederlandse coffeeshops geen vuiltje aan de lucht, zoals altijd zal de cannabis-ondernemer zich aanpassen, en zodoende zonder gevaar van sluiting of andere dwangmaatregelen verder functioneren. Sommige uitspraken gaan over een rookverbod voor de horeca, maar daar is geen sprake van, de Nederlandse werknemer heeft het recht verkregen om te werken zonder ongewenste rook van derden te inhaleren, een goede zaak, voor al die Nederlanders die niet roken. Elke coffeeshop zou zelfs met een rookverbod open blijven, de verkoop van hash en wiet zou net zo makkelijk in een rookvrije ruimte plaats kunnen vinden, de klanten zouden hun rookwaar ofwel thuis, of voor de deur van de coffeeshop kunnen nuttigen. Er is dus geen grond om aan te nemen dat het “Recht op een rookvrije werkplek” het voortbestaan van coffeeshops zou bedreigen, de ondernemer vindt zijn winst in de verkoop van hash en wiet, niet in het nuttigen van deze geestverruimende middelen.

Er zijn redelijk eenvoudige alternatieven voor coffeeshop houders om, al dan niet met aanpassingen, gewoon door te gaan met ondernemen, er is immers geen dwingende reden om ze te sluiten.


Het meest voor de hand liggende alternatief is het creéren van een afgesloten, rookvrije ruimte, vanwaaruit zonder bezwaren hash, wiet, koffie en thee verkocht kan worden, waarna de consument zich begeeft naar een ruimte waar wel gerookt mag worden, om aldaar de aangeschafte waren te nuttigen. Een simpele glazen scheidingswand in een coffeeshop zou de enige aanpassing zijn om volledig te voldoen aan de door de regereing Balkenende gestelde eisen, om daarna zonder problemen de nering voort te zetten. In het geval van onze drie coffeeshops zou het nog eenvoudiger op te lossen zijn, onze panden hebben allen een bovenverdieping, die zonder meer als rookruimte gebruikt kan worden, de coffeeshops zouden dan zonder problemen rookvrij gemaakt kunnen worden.

Over het algemeen zijn werknemers in coffeeshops zelf rokers, die beslist geen prijs zullen stellen op dit zojuist verkregen recht, hetwelk de werknemer zou dwingen zijn sigaret of joint voor de deur te moeten roken. Het alternatief dat volgens mij het meest voor de hand ligt, is het afwijzen van het verkregen recht door de medewerkers van de coffeeshops, zoals wij voltallig besloten hebben, om zonder enige aanpassing of concessie onze bedrijven te kunnen continueren. Al onze medewerkers zijn rokers, ze roken zonder uitzondering zelf joints, ook onder hun werk, zij wijzen het recht op een rookvrije werkplek zonder meer af, het zou een belemmering betekenen van een recht waarvan zij al jaren bewust gebruik maken, het Recht op roes!

Zoals dikwijls wordt er veel, hard en vooral zonder kennis geschreeuwd en geschreven over de Nederlandse coffeeshops, zoals altijd zal de coffeeshophouder zich flexibel en inventief opstellen ten aanzien van deze te ondiep gegraven valkuil, en zijn/haar medewerkers uiteraard ook.

Ik hoop dat de Nederlandse pers hier wat van heeft opgestoken,

Sinsemilla Guerrilla ,
Oprichter Willie Wortel Cannabisshops, Haarlem.
www.hempcity.net info: 0653252331

English:

Media message.
Haarlem, Holland. June 3, 2003.

Holland: The right to a smoke-free workspace and the Dutch coffeeshops, what’s up? As usual, the news about the Dutch coffeeshops/cannabisshops being closed because of a smoke ban is far from right, but I can hardly blame the International press, they get their information from the Dutch News Agency (ANP), who stated it the way it came out around the world, including the Netherlands.

The facts: Our new government has granted each Dutch worker or employee : ”The right to a smoke-free workspace” This means that my staff and about 90.000 other workers in Holland’s Leisure industry are entitled to work without having to inhale second hand smoke, as exhaled by the customers present. This right can be demanded, so Leisure employers will have to make major changes to their bars, restaurants, discotheques AND coffeeshops to be able to comply with the demands of their staff, in case they do not smoke themselves, that is…

The easiest alternative is to ban smoking from the coffeeshops, so the sales can continue, our customers can smoke their merchandise outside or at home, but we like our customers, so this will not be the possibility of choice. It would work however; coffeeshops make their money on the sales of hash and weed, not on the consumption of the merchandise.

For most coffeeshops the second alternative would be very easy, they could just pull up a glass separation wall in front of the bar, to create a smoke free area for the staff, the customer can just buy their hash, weed, coffee and tea there, they can leave this area to be able to smoke in the other part of the coffeeshop. This would also mean the staff would have to go out of there to be able to smoke themselves, a strange situation, and not very popular amongst our staff.

In our case, we have a free floor on top of every cannabisshop, which could be the smokers area, banning smoking from the original coffeeshop downstairs, again, not very popular with the staff, they would not be able to smoke, unless we install a smokers-area behind the bar…

Most staff in Dutch coffeeshops, however, are hard-core potsmokers themselves, the ground we hired them on! Our staff will all deny their “Right to a Smoke Free Workspace”, because it is in serious conflict with a Right they all cherish for years, “The Right to a Rush”, which enables the Dutch to use every drug they choose or desire, from coffee to heroin. All of our staff will deny their “Right to a smoke-free workspace”, which means we, the employers and employees of the Willie Wortel Cannabisshops, will not have to make any changes at all, to be able to fully comply with the new regulation, like with the two aforementioned alternatives as back up possibilities. This means that there is no Smoke Ban for Dutch coffeeshops, as described in some press, and no coffeeshop will be closed for smoking inside, the Dutch gained another right, there is no obligation to use that right, if it does not suit your needs. Our staff just wants to toke and smoke, on the job, together with their visitors and friends, they have the right to do so, as I see it. The Dutch coffeeshop-owners will just have to be flexible or inventive to be able to continue their businesses, as always, they have managed to outsmart the Dutch government for over 30 years now.

I hope the international press will take notice of this, these are the facts, not some smoke-screen produced by the Dutch newborn government and press.

Sinsemilla Guerrilla
Founder of Willie Wortel’s Cannabisshops, Haarlem, the Netherlands.
www.hempcity.net info: 0031653252331

©2011 HempCity® & MrLunk.Net