Minister Donner start aanval op coffeeshops!

In het voorgande artikel beweert de PvdA nog dat ze een harde lijn tegen coffeeshops niet zien zitten, de volgende dag echter wel, slecht geslapen, meneer van Heemst?

Bovenstaande krantenartikelen, over een eventuele sluiting van een aantal Nederlandse cannabis coffeeshops zijn de zoveelste aanzet tot iets dergelijks, dit keer is de demissionaire en toekomstige Justitie Minister, Donner, de krijgsheer tegen het maaatschappelijke gevaar dat coffeeshop heet.
Minister Donner gebruikt een aantal stokjes om mee te slaan, sterk verzwakte of reeds gebroken, weliswaar, maar hij heeft ze in de hand.
Zijn motief om de coffeeshops te sluiten komt voort uit de weerstand tegen onze cannabisshops vanuit sommige landen in Europa, zoals Frankrijk en Zweden, alsmede de Verenigde Staten en de Verenigde Naties.
Zowaar geen misselijke tegenstanders van ons beleid, maar de kritiek op de manier waarop Nederland en zijn bevolking met drugs omgaan kan vrij eenvoudig weerlegd worden, zelfs door Donner, als hij eens een blik zou werpen op de duidelijke cijfers over drugs gebruik in Europa en de USA.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties, uitgevoerd door hun “Office for Drug Control and Crime Prevention”, is Nederland qua cannabis gebruik verrassend genoeg ‘slechts’13e op de door de VN samengestelde lijst, Ierland en het Verenigd Koninkrijk staan gezamenlijk op de eerste plaats. De Verenigde Naties zouden dus helemaal geen kritiek op het Nederlandse softdrugs beleid mogen hebben, wetende dat het coffeeshop systeem het gebruik van softdrugs niet aantoonbaar heeft gestimuleerd, integendeel! Donner kan met dit rapport de VN succesvol de wind uit de zeilen nemen, als hij zou willen!
De VN zou er beter aan doen eens te onderzoeken hoe het kan bestaan dat er 12 landen zijn waar meer cannabis wordt gebruikt dan in Nederland, waar cannabis vrijelijk beschikbaar is via gereguleerde coffeeshops.
Bronnen: http://www.ukcia.org/news/shownewsarticle.php?articleid=5545
http://www.unodc.org/odccp/index.html


Minister Donner motiveert zijn kruistocht tegen coffeeshops met de zogenaamde gateway theorie, volgens welke cannabisgebruik automatisch leidt to hard drugs gebruik.

Haarlems Dagblad, 26/2/2003

Deze theorie is de laatste jaren herhaaldelijk onjuist bevonden, door onderzoeken in diverse landen, en eigenlijk allang volledig ontkracht wapen tegen de legalisatie van cannabis gebruik.
Volgens deze theorie zou Nederland veel meer problematische harddrugs gebruikers moeten hebben, maar het tegenovergestelde is de realiteit, door het handhaven van de scheiding tussen soft drugs en hard drugs, waarin de coffeeshops nog steeds een belangrijk aandeel hebben.
http://www.rand.org/hot/press.02/gateway.html
http://www.drugwarfacts.org/gatewayt.htm

Zweden: Cannabisbebruik leidt tot ontstaan schizophrenie, coffeeshops dicht!
Enige tijd geleden leverde Zweden weer eens kritiek op de Nederlandse houding ten aanzien van cannabis en het toelaten van cannabis verkoop vanuit coffeeshops. Het gebruik van cannabis zou het ontstaan van schizophrenie bevorderen, dus Nederland moest vanwege dez bewering nu maar eens de coffeeshops dicht gooien.
Na enig speurwerk vond ik wat cijfers, die aangeven dat het voorkomen van schizophrenie in Nederland opvallend laag is, zeker ten opzichte van Zweden, volgens deze cijfers:
Section two: The sufferers (people with a severe mental illness)
The average age of people being cared for in the European surveys appears to be around the mid-thirties to very early forties. The majority are male (ranging from 56% to 80%) and have a diagnosis of schizophrenia (ranging from 29% to 92%).
The table below contains a great deal of information, some of which is in different forms. The diagnosis of schizophrenia is very high amongst the sufferers in England and Ireland (as the word "Schizophrenia" remains in the title of both organisations, this is to be expected). In Holland particularly, but also Belgium and France, the diagnosis of schizophrenia is significantly lower. This will have an effect on the value of comparing some of the other results from the survey and is important to bear in mind.

Sufferer's Age, Gender and Diagnosis

(a) = average (mean)
Bron:
http://www.eufami.org/barcelona/lect_1_1.html

Alle vermelde landen, zonder coffeeshops, hebben meer te maken met schizophrenie patienten dan Nederland, waar cannabis gemeengoed is.

Donner wil de jeugd beschermen!

Minister Donner heeft de beste bedoelingen voor onze jeugd, daarom moeten de coffeeshops dicht, zodat ze niet worden blootgesteld aan de verlokkingen van cannabis.
Donner schijnt niet te beseffen dat het sluiten van gecontroleerde coffeeshops leidt tot een uitbreiding van oncontroleerbare handel in cannabis, al dan niet in combinatie met hard drugs, op straat is de minimum leeftijd niet belangrijk, handel is handel, en niemand die er op let.
Het overgrote deel van de Nederlandse cannabis gebruikers haalt zijn/haar cannabis niet in een van slechts 800 overgebleven coffeeshops, zoals de onderstaande cijfers duidelijk maken.

Bron: http://www.cedro-uva.org/

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat minder dan de helft van de cannabis gebruikers voor de aanschaf naar een coffeeshops gaat, de meeste gebruikers gaan naar niet controleerbare verkopers, met het risico dat daar ook hard drugs aangeboden kunnen worden.
Al sinds het opschroeven van de toelatings leeftijd voor coffeeshops van 16 naar 18 jaar, in 1997, is er een nieuw soort dealer ontstaan, de School Dealer, waar je tijdens de pauze even lekker een joint of wat stevigers kunt aanschaffen. De markt voor deze gewetenloze dealers zal echter groeien als Donner meer coffeeshops weet te sluiten, zou hij dat nu ook al niet weten??
Het zou hem toch bekend moeten zijn, voorbeelden te over:
http://www.gammanieuwsdienst.nl/pages1/week0900/drugs.htm
http://www.spunk.nl/artikelen/475334.html
http://www.pzc.nl/regioportal/PZC/0,2622,1608-Voorpagina__1469995_,00.html

Minister Donner is niet terzake kundig, hij will alleen maar goede sier maken bij landen als Frankrijk en de VS, hij zou zijn leesbril eens op moeten zetten....

, teleurgesteld PvdA stemmer.